Liekki (Ikoni) ja Teksti Caleo
Kategoriat
Artikkeli

Tehokkuutta hankintaprosessiin

Tehokkuutta hankintaprosessiin

Caleo on monipuolinen työkalu, josta on apua myös hankintaprosessin haasteisiin. Tässä blogissa kerromme, miten julkisia hankintoja voidaan tehostaa Caleolla.

Julkiset hankinnat toimivat monilla eri prosesseilla sekä eri julkishallinnon organisaatioiden kautta, riippuen hankinnasta. On Hilmaa, Hanselia, Cloudiaa, Tarjouspalvelua, kilpailutuksia, DPS:ää, puitesopimuksia, pienhankintoja ja suorahankintoja. Kaikki julkiset hankinnat perustuvat hankintalakiin.

Caleo sujuvoittamassa hankintaprosessia

Caleo ei korvaa Cloudiaa, tarjouspalvelua tai muita universaaliin kilpailutukseen tehtyjä työkaluja, joiden tarkoituksena on mm. saada joukko sopivia toimittajia selville. Caleo tulee apuun, kun hyväksyttyjä toimittajia on syntynyt.  

Caleo keskittyy kasvavaan, mutta kapean IT-asiantuntijahankinnan sektorin kahteen asiaan. Markkinakartoituksiin ja toimeksiantajan tarpeiden jakoon. Nykyisin markkinakartoituksiin ja tarpeiden jakoihin työkalut ovat lähinnä puhelin ja sähköposti. 

Julkishallinnon markkinakartoituksissa hyväksytyt toimittajat vastaavat yleisimmin sähköpostitse tulleisiin kyselyihin. Kyselyt voivat sisältää excelien täyttöä, CV:eiden liittämistä tai muuta materiaalia, jolla selvitetään mitä toimittajalla on juuri sillä hetkellä saatavilla. Kun toimitus on valmis, täytyy se käydä vielä käsin läpi, jotta tulokset saadaan selville. Kartoitus tuottaa siis tilannekatsauksen sen hetkiseen tarjontaaan sisältäen melkoisesti manuaalista työtä. 

Vaihtoehto manuaaliselle työlle

Hyväksytyille toimittajille IT-asiantuntijatarpeiden jako tapahtuu myös yleisimmin sähköpostitse ja vastaukset CV-liitteinä. Vastaukset pitävät sisällään hintaa, saatavuuksia, saatesanoja ja tietenkin itse asiantuntijan esittelevän CV:n. CV:n liitteet jaetaan tilaajan puolella käsin oikeille henkilöille. Kaikkien toimittajien ehdotettujen asiantuntijoiden vertailu vaatii oman työnsä, jotta voidaan varmistua, ettei tietoa huku prosessin edetessä.  

Caleo ratkaisee ja tehostaa hyväksyttyjen IT-asiantuntijatoimittajien markkinakartoituksia ja toimeksiantojen jakamista esimerkiksi DPS-koreissa tai puitesopimustoimittajissa. 

Tarpeiden jakaminen onnistuu sisäisissä minikilpailutuksissa

Caleossa voidaan määritellä erilaisia, erikokoisia, eri rankingillä hyväksyttyjä “toimittajapooleja” toimeksiantajan puolella. Näihin pooleihin voidaan jakaa tasavertaisesti tarpeita toimeksiantoina.  Järjestelmä lähettää notifikaation toimittajien kontaktihenkilöille jokaisesta jaetusta tarpeesta. 

Tarpeiden jakamista eli esimerkiksi DPS-korin sisäisiä “minikilpailutuksia” voidaan Caleolla suorittaa. Minikilpailutus kohdistuu siis hyväksyttyjen toimittajiin ja heidän kykyynsä tarjota IT-asiantuntijoita minikilpailutukseen. Caleo lähettää notifikaation minikilpailutuksen vastuuhenkilölle jokaisesta hyväksytyn toimittajan tekemästä tarjouksesta. Järjestelmästä voi tilaajana tarkastella koostettuna jokaista lähetettyä tarjousta. 

Caleo mahdollistaa ketterämmän asiantuntijahaun

Markkinakartoitukset perustuvat Caleossa toimittajien CV:eiden perusteella luotuihin Caleo-profiileihin. Caleo-profiili on asiantuntijan CV konekielisessä ja rakenteellisessa muodossa. Tilaajana sähköpostitse kyseltävän excelrumban sijaan voidaan markkinakartoitus tehdä Caleolla heti Caleo-profiileja hyödyntävän haun avulla. 

Caleo fasilitoi IT-asiantuntijapohjaisia ydinhankintaprosesseja hyväksytyille toimittajille ja tilaajalle vähentäen raskasta manuaalista työtä. 

Matalalla kynnyksellä kokeilemaan

Caleota kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan, jos olet mukana IT-asiantuntijoiden hankinnassa ja kaipaat parempia tuloksia. 

Caleon kokeiluprosessi hoidetaan aina kevyellä pilotointitoimituksella tilaajan, Caleon ja hyväksyttyjen toimittajien kanssa. Yleensä hyväksyttyjä toimittajia on yhdestä kolmeen ensimmäisissä pilotoinneissa. 

Caleosta työkalu osaksi julkisia hankintoja

Caleo on vaihtoehto, kun haluat säästää aikaa, rahaa, ja ennen kaikkea hermoja sekä toimittajakumppanien jaksamista pitkäjänteisesti. Tai yksinkertaisesti kaipaat parempia tuloksia. 

Toimitko julkishallinnon hankinnoissa? Tahdotko antaa palautetta? Jutellaanko lisää? 

Ole yhteydessä

Kategoriat
Artikkeli

Mikä on Caleo?

Mikä on Caleo?

IT-asiantuntijapalveluliiketoiminnan modulaarinen ERP-ratkaisu

Eli suomeksi kasaa näistä paloista liiketoimintaasi sopiva nippu työkaluja tai kysy meiltä:

1. Oma CV-pankki, organisaatiosi asiantuntijoihin

2. Asiantuntijapohjainen resursointityökalu, organisaatiosi resursointiin

3. Kumppaniverkosto, kun olet toimeksiantaja

4. Kumppanin sähköpostitilaus, kun olet kumppaniverkoston toimittaja

5. Jaettu CV-pankki, kumppaniverkoston toimittaja ja toimittajan asiantuntijat

6. Anonyymi asiantuntijahaku puhelimen ja sähköpostin ohelle tapa löytää sopiva asiantuntija

7. Kumppaniverkoston asiantuntijahaku, kun olet toimeksiantaja ja etsit sopivia kumppaneita

Tai kaikki yllä mainitut asiat eri kombinaatioilla

Caleota käytetään yleisimmin:

Omana CV-pankkina

Syötä profiilit sisään ja asiantuntijasi ovat näppärästi organisaatiosi avainhenkilöiden löydettävissä. Jaettu CV-datan hallinta ja ylläpito, CV-versiot, CV-linkit, CV:n PDF Export mukaan lukien räätälöitävän CV:n sisällön ovat kaikki heti käytettävissä.

Pysähdytään hetkeksi kuitenkin ensimmäiseen kohtaan: Profiilien syöttöön.

Caleo tukee kaikkea perinteiseen CV:seen verrattavissa olevaa datansyöttöä. Kyllä datan syöttöä, yäk! Kaikkea ei onneksi kuitenkaan tarvitse tehdä itse ihan nollasta. Caleon älykäs datan “syöttövelho” ehdottaa roolisi perusteella sinulle sopivimmat taidot ja tiedot, jotka voi napsauttaa kerralla kuntoon.

Sanotaan näin, että Caleon käyttöönotto ei tule kaatumaan siihen, että saammeko organisaatiosi asiantuntijadatasi järjestelmään sisään vai emme. Caleon pellin alta löytyy myös järeämpiä työkaluja, joilla isompikin nippu CV:eitä muuttuu helposti Caleota puhuvaksi konekieliseksi datamöykyksi ja siitä edelleen organisaatioisi asiantuntijoiden dataksi.

Timanttinen käyttöönottopalvelumme tukee ihan mitä tahansa luettavaa CV tietoa, josta data saadaan Caleoon. 

Omana CV-pankkina ja resursointityökaluna

Syötä profiilit sisään automaatiolla tai käsipelillä. Profiilitietojen perusteella organisaatiolle voi riittää, että profiilit ovat ensin haettavissa ja tarvittaessa tulostettavissa täydennettäessä. CV Pankki on kunnossa.

Caleon resursointi mahdollistaa asiantuntijoiden varaustilanteen hallinnan. Varauksia voi tehdä projektin perusteella ja asiantuntijakohtaisesti joko keveymmin tai raskaammin. “Raskaammalla” kirjauksella varaus sisältää enemmän hyödyllistä tietoa. Varauksien eli allokaatioiden yhteenvetonäkymästä näet koko yrityksen tai tietyn tiimin varaustilanteen asiantuntijakohtaisesti.

Oman kumppaniverkoston hallinnassa

Caleo mahdollistaa keskitetyn alustan ja työkalun toimittajaverkoston hallintaan. Käyttö aloitetaan aina pienellä määrällä toimittajia, jotta prosessi saadaan varmistettua sopivaksi. Kutsu toimittajia verkostoosi ja hallitse olemassa olevaa toimittajaverkostoasi Caleossa.

Caleolla voit lähettää koko toimittajaverkostolle tai vain osalle tiedon toimeksiannosta. Caleo lähettää toimittajien kontaktihenkilöille ilmoituksen uusista tarpeista. Sopivan toimeksiannon osuessa toimittajat voivat ehdottaa asiantuntijoita liitteillä sekä suoraan Caleo-profiileilla. 

Toimeksiannon vastuuhenkilö saa aina ilmoituksen jokaisesta ehdotuksesta. Järjestelmä kuittaa toimittajalle automaattisesti ehdotuksen onnistuneesta vastaanotosta kiitosviestillä. Caleo siis koostaa kaikki toimittajien ehdottamat kandidaatit yhteen näkymään ja näyttää onko ehdotus vielä voimassa ja kandidaatti vielä saatavilla.

Lisäksi verkosto mahdollistaa toimittajille mahdollisuuden kertoa tarpeistaan toimeksiantajalle. Näin toimeksiantaja voi tarjota joko omista työntekijöistään tai jakaa esimerkiksi uuden toimeksiannon toimittajaverkostolle, jossa etsitään alkuperäiseen toimittajan tarpeeseen tekijöitä.Caleon avulla mahdollistat nykyisen kumppaniverkostosi skaalautuvuuden tulevaisuuden kasvavassa freelancermarkkinassa.

Oman IT-asiantuntijaverkoston hallinta toimeksiannoilla ja asiantuntijoilla 

Toimittajat voivat myös lisätä järjestelmään omia työntekijöitään tai itsensä freelancereina toimeksiantajan löydettäväksi. Toimeksiantajana voit etsiä toimittajien lisäämistä henkilöistä sopivia tekijöitä suoraan tarpeisiin ja ottaa yhteyttä toimittajan kontaktihenkilöihin.

Toimittajan asiantuntijat tai myynti eivät lisää Caleoon tietojaan ilman selkeää liiketoiminnallista hyötyä ja riittävän matalaa ajallista investointia. Yksittäisen asiantuntijan tietojen vienti vaihtelee kokemuksen perusteella minuutista varttiin. Tällä varmistetaan, että verkoston toimeksiantajan asiantuntijat löytyvät asiantuntijahaussa. Yleisimmissä IT-asiantuntijaprofiileissa Caleon ehdottamat taidot pitävät prosessin kevyenä.

Asiantuntijoiden saatavuus, vaihtuvuus ja tietojen ylläpito vaikuttavat keskeisesti osaamispoolin hyödynnettävyyteen. Tästä syystä Caleo on toimittajille enemmän kuin vain jaettu CV-pankki. Toimittajat voivat käyttää Caleota myös oman liiketoimintansa pyörittämiseen.

Kumppanin sähköpostilauksena ja jaettuna CV pankkina

Kumppanitoimittaja voi itse valita oikeat henkilöt organisaatiossaan vastaanottamaan tietoa uusista tarpeista sähköpostitse.

Yleisin notifikaatioasetus on “heti, kun uusi tarve on julkaistu”. Caleo tukee myös viikoittaista ja kuukausittaista tarpeiden koontia.

IT-asiantuntijoiden hankintakanavana: löydä ja kontaktoi sopiva tekijä

Tarvitsetko ohjelmistokehittäjiä, arkkitehtejä, määrittelijöitä, tietokanta eksperttejä, tietoturva osaajia, BI-konsultin, Machine learning-devaajan, web-kehittäjän, fullstack-kehittäjän, pilviasiantuntijan, DevOps-kaverin, mobiilikehittäjän, E-commerce taitajan, Sulari-tietäjän, Microsoft-asiantuntijan, projektipäälliköitä, automaatiotestaajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita tai muita IT-alan asiantuntijoita? Kenties VR/AR-devaajan, kokonaisarkkitehdin, analytiikka kehittäjän tai vaikka SAP-konsultin?

Caleon haulla voit selata yhteistyökumppaniemme verkostoista asiantuntijoita anonyymisti silloin kun sinulle sopii. Caleon hankintakanava on saatavilla verkossa 24/7, joten ei tarvitse odottaa sopivaa hetkeä soittaa tai meilata.

Voit etsiä tekijöitä taidoilla, rooleilla, toimialoilla, projektikokemuksella ja saatavuudella. Taitoihin, rooleihin ja toimialoihin voit määritellä pakollisuuden, vaaditun kokemuksen ja tason. Tulosten perusteella voit kontaktoida sopivan tekijän tai pyytää ilmaisen listauksen tarpeeseesi sopivista kandidaateista, vaikka sopivia osumia ei löytyisikään.

Kaikki tämä veloituksetta. Eli ihan ilmaiseksi.  

Tai kaikilla mausteilla

Oma ja jaettu CV pankki resursointi-tuella, toimittajana, toimeksiantaja ja suoraan ostajana.

Caleo mahdollistaa IT-konsultointitaloille sopivien asiantuntijoiden löytämisen niin omista tekijöistä, omasta kumppanialihankintaverkostosta tai vaikka kumppanin verkostosta (tämä toki anonyymisti). On sanomattakin selvää, että paras kate saadaan suorista asiakkuuksista omien työntekijöiden avulla. Kilpailtu markkina suosii kuitenkin sellaisia tahoja, jotka kykenevät toimittamaan jokaisessa tilanteessa, vaikkakin pienemmällä katteella. 

Millä liikkeelle?

Caleo taipuu moneen, mutta kapeasti. Tuote on suunniteltu IT-konsultointiin. Caleo ratkaisee asiantuntijatarpeiden mätsäyksen tuli osuva asiantuntija omista työntekijöistä tai alihankkijoista. Resursoinnissa Caleo keskittyy IT-asiantuntijoiden tehokkaaseen resursointiin.

Järjestelmän hankinnassa kannattaa aina ottaa pieniä askelia kerrallaan. Näin mekin toimimme Caleon kanssa.Onko tarpeesi asiantuntijaorganisaatiosi pyörittäminen, myynti ja resursointi? Oletko harkinnut rekrytoinnin ohelle omaa kumppaniverkostoa alihankkijoista varmistamaan tulevaisuuden kykyä toimittaa?

Ole yhteydessä

Kategoriat
Artikkeli

Caleo laajentuu

Caleo laajentuu Codemenin kumppaniverkostoon!

Caleo laajentuu Codemenin kumppaniverkostoon. Caleosta ja sen toiminnallisuuksista on tiedotettu jo pitkään. Siitä huolimatta monelle voi silti olla osittain epäselvää miksi Caleo on olemassa ja kenelle se on tarkoitettu. Caleon liiketoimintamahdollisuuksia on matkan varrella kokeiltu ja kehitetty avoimesti. Tässä tekstissä avataan Caleon käyttöä ja hyötyjä eri sidosryhmille.

Siirtymä Caleon käytön piiriin on täysin vapaaehtoista, vaikkakin suositeltavaa. Jatkossa sähköpostitse tehtävä toimeksiantojen tarkastelu ja kandidaattien tarjoaminen onnistuu myös Caleossa.

 

Caleo on asiantuntijaliiketoiminnan tehostamiseen rakennettu työkalu ja ekosysteemi

Caleo on tehty asiantuntijoiden tarjoajille, ostajille ja niitä yhdistäville kumppaniverkostoille. Koska Caleo on tehty tiiviissä yhteistyössä Codemenin myynnin ja Codemenin kumppaniverkoston kanssa on luonnollista, että Codemenin asiakkaat ovat Caleossa ostajina, kumppanit freelancereina tai asiantuntijayrityksinä tarjoajia ja Codemen vastuussa verkoston päivittäisestä toiminnasta Caleossa.

 

Toiminnan tehostaminen uuden toimintamallin käyttöönotolla

Codemenin perinteisten toimintamallien rinnalle on rakennettu uutta jo hetken aikaa. Uudessa toimintamallissa Caleo mahdollistaa toimeksiantoilmoitusten hallinnan ja ilmoitusten vastaanoton Caleo-pohjaisesti. Toimeksiannon tarkasteleminen ja kandidaattien ehdottaminen sekä Caleo-profiililla, että esimerkiksi olemassaolevalla PDF CV:llä on järjestelmän avulla nyt jo mahdollista. Codemeniltä tulevat toimeksiannot tulevat jatkossakin sähköpostitse tuttuun tapaan ja toimeksiannon vastuuhenkilölle voi edelleenkin tarjota sähköpostitse sopivia henkilöitä. Suosittelemme kuitenkin kokeilemaan ennakkoluulottomasti Caleota myös asiantuntijoiden tarjoamiseen.

 

Tehokkaammin Caleossa toimivasta verkostosta hyötyvät kaikki osapuolet

Kumppaneidemme suuntaan viestintä ja asiantuntijoiden tarjoamisen seuraaminen parantuu merkittävästi Caleolla. Kumppaniverkoston toimintaa pyritään kehittämään sekä kumppanien, että Codemenin myynnin kannalta kokonaisvaltaisesti liiketoimintaa palvellen. Tehokkaammin Caleossa toimivasta verkostosta hyötyvät kaikki osapuolet. Verkoston toimintaa kehitetään paloittain sopivien vapaaehtoisten kumppanien kanssa, jotta lopputuloksena saadaan laadukas ja entistä toimivampi kumppaniverkosto.

Caleo on rakennettu tukemaan eri toimintamalleja ja tarpeita alusta lähtien. Caleolla voidaan palvella kaikkia Codemenin kumppaneita oli Caleon käytön taso mikä tahansa. Käyttö onnistuu esimerkiksi vain passiivisesti toimeksiantoilmoituksia seuraillen tai laajemmin kaikkia toiminnallisuuksia soveltaen. Caleon tiimi on tukenasi auttamassa valitsemaan sopivimman tavan hyötyä Caleosta.

 

Caleo sopii työkaluna monenlaisiin asiantuntijaliiketoiminnan työkalupaikkeihin

Caleo saattaa kuulostaa alustalta, johon täytyy investoida aikaa ja rahaa, jotta yhteistyö Codemenin kanssa olisi jatkossakin mahdollista. Tämä ei onneksi kuitenkaan pidä paikkaansa. Me Codemenillä haluamme varmistaa, että siirtyminen Caleoon on mahdollista ilman merkittävää muutosta kumppaniemme päivittäiseen tekemiseen. Monelle kumppanille Codemen on yksi monista mahdollisuuksia tarjoavista toimijoista ja tämä on otettu huomioon Caleon kehityksessä. Monella kumppanilla voi olla oma järjestelmänsä, huippuunsa viritetty excel-taulukko, tai vaikkapa Caleon kanssa kilpaileva järjestelmä asiantuntijaliiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen käytössä.

Meille onkin siis päivänselvää, että Caleo sopii yhtenä työkaluna monenlaisiin asiantuntijaliiketoiminnan työkalupaikkeihin. Kannustamme lempeästi ottamaan Caleosta mahdollisimman paljon irti niin yhteiseen verkostotoimintaan, kuin kumppaniemme omaankin liiketoiminnan kasvattamiseen. Caleota voi vaivattomasti kokeilla täysin ilmaiseksi ja ottaa käyttöön siinä määrin, kun se nykyisiin prosesseihin sopii.


Caleo on rakennettu sidosryhmiään varten

Järjestelmä on rakennettu palvelemaan kaikkia sidosryhmiä kumppaniverkostojen ympärillä. Sidosryhmien tarpeista osa täyttyy Caleon automaatiolla, osa puhelimitse, osa sähköpostein, osa ihmisten kohtaamisissa (sitten kun maailma taas aukeaa). Olennaisinta on ymmärtää, että Caleo on yksi työkalu muiden ohella. Kumppaniverkoston toiminnalle merkittävintä on, että yhteydenpito sopivien asiantuntijoiden tarjoajille on jouhevaa. Kumppaneille tärkeintä on, että toimeksiannoista tulee ilmoitukset ja liiketoiminta on sujuvaa. Asiantuntijoiden ostajille taas tärkeintä on sopivat ja laadukkaat kandidaatit, nopeasti tarpeisiin perustuen. Codemenin myynnistä ja verkostotoiminnasta vastaa edelleenkin ihmiset. Caleo on vain kehittyneempi tapa kehittää toimintaamme parempaan suuntaan. Kokenut ja ammattitaitoinen Codemenin myyntitiimi on jatkossakin palveluksessanne Caleon kautta ja erikseen.

Voit käyttää Caleota juuri siinä määrin, mikä tuntuu sopivalta liiketoimintasi suhteen. Pyydä ilmaiset tunnukset oheisen lomakkeen kautta. Caleon tuotepäällikkö Joonas Heinonen on käytettävissä, kun tahdot ottaa Caleosta kaiken irti.

 

Joonas Heinonen

Tuotepäällikkö
[email protected]
+358 45 7730 5552

 

Kategoriat
Artikkeli

Tehty suoraan ohjelmistoalan tarpeisiin

”Caleo on tehty suoraan ohjelmistoalan yrityksen tarpeisiin. Se kattaa käytännössä kaiken, mitä tarvitsemme osaajahallintaan.”

Miksi Caleo?

  1. Edullinen hinnoittelu.
  2. Mahdollisuus hyödyntää myös laajaa kumppaniverkostoa.
  3. Caleon moderni ulkoasu, helppokäyttöisyys vakuuttavat. CV:t ovat tyylikkäitä, yhdenmukaisia ja sopivat brändiimme.
  4. Tekoälyllä varustetut etsintäominaisuudet toimivat hyvin ja kehittyvät jatkuvasti.
  5. Toimiva asiakastuki.

”Caleo on tehty suoraan ohjelmistoalan yrityksen tarpeisiin. Monet kilpailevat osaamisenhallintajärjestelmät ovat muista järjestelmistä riippuvaisia aiheuttaen kompromisseja mitä tulee alan vaatimuksiin. Caleo kattaa käytännössä kaiken, mitä tarvitsemme osaajahallintaan, mutta ei mitään ylimääräistä. Ainoastaan resurssit -osio ei ole meidän käytössämme, mutta näkisin sen olevan hyvä lisä ohjelmistokehitysprojektien tueksi. Olemme osallistuneet tuotteen kaupallistamiseen ja olleet mukana kehittämässä tuotetta käyttäjälähtöisemmäksi. Tarpeemme loppukäyttäjänä on kuultu ja olemme saaneet vaikuttaa ratkaisuihin. Tuote vastaa loistavasti tarpeisiimme ja uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Asiakastuki toimii loistavasti!”

Cinia Oy

 

Kerron mielelläni lisää:

Tero Lähteenmäki

Myynti- ja markkinointijohtaja
[email protected]
+358 40 547 2446