Liekki (Ikoni) ja Teksti Caleo
Kategoriat
CaleoScope

Kansainvälistyminen jatkuu

Kansainvälinen verkostotoiminta jatkaa kasvuaan - CaleoScope Q3 2022

Kelit viilenevät ja syksyn vauhti alkaa taas kiihtyä kesän jälkeen myös Caleossa. Codemenin kumppaniverkostossa toiminta on jatkunut kasvun urilla kesän jäljiltä. Caleossa toteutettavat verkostohaut toimivat tasaisesti ja yhä useampi kumppani vastaa hakuihin Caleon puolella.

Kansainvälinen verkostotoiminta Caleossa jatkaa kasvuaan BestCoderssin verkostossa. BestCoders toimii Baltiassa ja Itä-Euroopassa koostaen ICT-verkostoa paikallisista yrityksistä ja asiantuntijoista. Varsinkin Puolan markkinalla BestCoderssin verkostoon on liittynyt merkittävä määrä laadukkaita toimittajia.

Toimeksiantojen lukumäärä on oletusarvoisesti laskussa lomakaudella. Kesän aikana tarpeita on kuitenkin edistetty normaalista, vaikka volyymi on luonnollisesti pienempää. Kesän jälkeen verkostojen asiakkuudet aktivoituivat uusien toimeksiantojen kanssa poikkeuksellisesta maailman tilanteesta huolimatta.
 
Rooleja on viime kvartterin mukaisesti haettu kymmenillä eri avainsanoilla, joista tärkeimmäksi ovat nousseet Fullstack- ja Java kehittäjän lisäksi Cloud-osaajat. Myös Frontend, Embedded ja testiautomaatio olivat tarpeissa vahvasti mukana.
 
Trendaavat taidot ja teknologiat mukailevat toimeksiannoissa kysytyimpiä rooleja. Ohjelmointikielissä React, Java ja Python pysyvät edelleen nosteessa.
 
Edelliseen kvartteriin verrattuna tämän kvartterin käyttäjämäärä on luonnollisesti matalampi. Suurin syy tälle on ollut Codemenin olemassa olevan kumppaniverkoston siirtyminen Caleoon edellisessä kvartterissa. 
Caleo sopii työkaluna kumppaneidemme asiantuntijaliiketoiminnan työkalupaikkeihin yhä kasvavassa määrin. Odotammekin innolla seuraavaa kvartteria ja millaista kasvua se tuo tullessaan. Palaamme taas statistiikan kehitykseen ensi vuoden alussa seuraavassa CaleoScopessa.
Kategoriat
CaleoScope

Kasvua ja kansainvälistymistä

Kasvua ja kansainvälistymistä - CaleoScope Q2 2022

Kulunut vuosineljännes on ollut mielenkiintoinen. Codemenin kumppaniverkoston siirryttyä Caleoon on tapahtunut merkittävää kasvua Caleoon liittyneiden organisaatioiden ja sitä kautta käyttäjien määrässä.

Codemenin verkostossa on tapahtunut myös kansainvälistymistä: jatkossa CaleoScope koostaa datan Codemenin toimeksiantojen lisäksi myös sen kansainvälisen verkoston, BestCodersin datasta. BestCoders toimii Baltiassa ja Itä-Euroopassa koostaen ICT-verkostoa paikallisista yrityksistä ja asiantuntijoista.

Toimeksiantojen lukumäärä on ollut hieman laskussa verrattuna vuoden alkuun, mikä selittyy alkukevään normaalia suuremmasta uusien hankkeiden määrästä. Pienestä laskusta huolimatta toimeksiantoja on tullut monipuolinen kattaus, sekä yksityisen, että julkishallinnon toimijoilta.

Rooleja on haettu kymmenillä eri avainsanoilla, joista tärkeimmäksi ovat nousseet Fullstack- ja Backend kehittäjän lisäksi manuaalitestaajan rooli. Jälleen myös projektipäälliköitä on ollut etsinnässä kuten myös erilaisiin teknologioihin kuten PowerBI ja Cobol erikoistuneita asiantuntijoita.

Trendaavat taidot ja teknologiat mukailevat toimeksiannoissa kysytyimpiä rooleja. Erilaista testaus ja laadunosaamista kaivataan, sekä myös perinteiset ohjelmointikielet, kuten React, Java ja Python pysyvät nosteessa.

Käyttäjämäärien kasvu Q2 on todella merkittävä. Suurin syy tälle on ollut Codemenin sekä BestCodersin kumppaniverkostojen kasvu Caleossa. Olemme iloksemme saaneet huomata, miten Caleo sopii yhtenä työkaluna kumppaneidemme asiantuntijaliiketoiminnan työkalupaikkeihin. Odotammekin innolla seuraavaa kvartteria ja millaista kasvua se tuo tullessaan.

Palaamme taas statistiikkan kehitykseen syyskuun jälkeen, seuraavassa CaleoScopessa.

Kategoriat
CaleoScope

Caleossa tapahtuu!

Caleossa tapahtuu - CaleoScope Q1 2022

Sekä tuote että bisnes kehittyvät hyvää vauhtia. Codemenin verkostotoiminta, asiantuntijoiden osaamisen hallinta ja yleinen asiantuntijapalveluliiketoiminta pyörivät vahvasti Caleossa. Odotammekin merkittävää kasvua seuraavien kuukausien aikana, kun Codemenin kumppaniverkosto siirtyy kokonaisuudessaan Caleoon.

Toimeksiantoja on tullut sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta; kartoituksia ja kilpailutuksia sekä tietenkin akuutteja asiantuntijatarpeita. Kasvu on ollut nousujohteista – erityisesti keväällä uusia hankkeita ja tarpeita oli selvästi normaalia enemmän.

Dataa analysoimalla voidaan todeta, että toimeksiannon rooleista eniten haettiin projektipäälliköitä. Kysynnässä painottuu myös erittäin vahvasti kokeneiden ohjelmisto- ja testiautomaatio-osaajien tarve. Varsinkin kokonaisuuden näkökulmasta erilaisiin ICT-teknologioihin erikoistuneita asiantuntijoita kaivattiin yhteenlaskettuna eniten. Kysytyimpien roolien data perustuu pääosin Codemenin jakamiin toimeksiantoihin.

Trendaavat taidot ja teknologiat mukailevat toimeksiannoissa kysytyimpiä rooleja. Erityisesti modernit teknologiat ja pilviosaaminen olivat varsin haluttuja ominaisuuksia. Teknologioiden kasvua kuvaa erityisesti uudet teknologiakehykset, “frameworkit”, joiden avulla pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen ja softan rakentamista ei tarvitse tehdä ns. ”pitkästä tavarasta”. Vahvana trendinä ovat Fullstack- ja Cloud-osaaminen laadunvarmistusta unohtamatta.

Caleon käyttäjien kasvu Q1 aikana perustuu vahvasti Codemenin omiin asiakkaisiin ja kumppaniverkoston toimittajiin, joille Caleo toimii työkaluna asiantuntijoiden hankintaan ja hallintaan. Järjestelmän puitteissa eniten kasvua nähtiin Codemenin nykyisissä ja uusissa kumppaneissa, joilla Caleon käyttöönotto edistyi.

Kokonaisuudessaan vuoden ensimmäinen kvartteri sujui melko maltillisen kasvun merkeissä, painottuen vahvasti Codemenin ja Codemenin kumppanien liiketoiminnan tukemiseen. Palaamme taas tuorein tuloksin seuraavassa CaleoScopessa.