CALEO TUTKA ®

Nyt saatavilla

Caleo Tutka perustuu C.G Jungin menetelmiin ja vahvaan kokemukseen asiantuntijaorganisaatioiden arvojen kartoittamisesta. Tutkan käyttö ei vaadi suurta ajallista investointia, eikä satojen monivalintakysymysten täyttämistä.

Tutka on nopea tapa kartoittaa asiantuntijoiden arvoja ja saada laajamittainen kuva organisaation arvojen tilasta kokonaisvaltaisesti.

Arvot asiantuntija-liiketoiminnan kehityksessä

Löydä asiantuntijoillesi sopivimmat positiot ja tehtävät hankkeista arvoihin tukeutuen. Tue henkilöstön tyytyväisyyttä Caleo Tutkan tuloksien perusteella ja varmista hankkeisiin moniulotteisempi sopivuus niin asiantuntijaa kuin toimeksiantajaa kuunnellen.

Tutkan avulla ennaltaehkäiset nousevia ongelmia hankkeiden tai tiimien koostumusten suhteen.


Tutka ® perustuu C.G. Jungin teoriaan ja antaa loistavan pohjan työkalulle arvomaailmojen kohtaamisten tarkasteluun nopealla (n. 4-6 min.), lyhyellä kyselyllä jonka sekä rekrytoiva yritys että hakija tahoillaan täyttävät.

Parempaa päätöksentekoa

Caleo Tutka ® ja Tutkasta saatava data toimivat hyvinä tukipisteinä arvojen hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tutkan avulla voidaan kartoittaa mm. hakijan vuorovaikutustaitoja työyhteisössä, jotka vaikuttavat niin motivaatioon, jaksamiseen kuin henkiseen hyvinvointiinkin. Tutka ®:n käyttöönottoon kuluu arviolta n. 4-6 minuuttia per asiantuntija.

Hyötyjä esikarsintaan:

  • Numeerinen, mitattava data
  • Pienempi epäonnistumisen riski
  • Merkityksellinen vertailutieto

Havainnollista ja kartoita tiimien jäsenten erilaisuutta

Caleo Tutka ®:n avulla voi myös havainnollistaa ja kartoittaa tiimin jäsenten erilaisuutta ja dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi tiimin valmennuksessa ja toiminnan kehittämisessä.

Parhaissa tiimeissä on monenlaisia, toisiaan tukevia arvoja läsnä. Tiimien kehitys perustuu tiedon avoimeen jakamiseen ja keskusteluihin Tutkan dataan pohjautuen.

Tulossa:
Caleo Tutka Paineensieto