Liekki (Ikoni) ja Teksti Caleo
Kategoriat
Artikkeli

Caleon uusi versio on nyt ulkona!

Caleon uusi versio on nyt ulkona!

Caleon uusi versio on nyt ulkona! Caleon taustalla toimii erinomainen Codemenin kahdeksanhenkinen kehitystiimi. Koko kehitystiimi taitaa modernin full-stack web-kehityksen kiekurat. Lisäksi tiimistämme löytyy intohimoisesti tietoturvaan erikoistuneita tekijöitä, joten henkilötietojen käsittely on Caleossa erinomaisella tasolla. Caleon uuden version onnistumisen taustalla on yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut tiimi, jota ei tohdi uusien ominaisuuksien ja kaiken kimalteen taustalla unohtaa. Julkinen kiitos siis koko tiimille!

Uuden version rakentaminen alkoi vuoden 2020 loppupuolella ja reipas puolen vuoden kova työ palkittiin järjestelmästä saadun positiivisen palautteen perusteella.

Caleo on edelleenkin kehitetty ratkaisemaan osaamisen hallintaa, asiantuntijoiden hallintaa, asiantuntijoiden osaamisen myyntiä ja asiantuntijoiden hankintaa. Modulaarisena ratkaisuna Caleon ominaisuudet voidaan määrittää palvelemaan kunkin organisaation tarpeita aina yksittäisestä ratkaisusta, kokonaisvaltaisempaan systeemiin.

Uuden version myötä Caleon vanhat ominaisuudet on päivitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden, kumppanien ja sisäisten tarpeiden huomioimista. Olemme tehneet ja tulemme myös tulevaisuudessa tekemään tiivistä yhteistyötä Caleon eri loppukäyttäjien kanssa varmistaaksemme, että Caleo ratkaisee todellakin oikeita ongelmia oikeilla tavoilla.

Uudet ominaisuudet!

  • Päivitetty ulkonäkö
  • Käyttäjien tietojen muokkaaminen keskitetysti
  • Monen yhtäaikaisen CV:n tuki
  • Caleo Tutka
  • Sertifikaattien etsintä
  • Taitojen intressitasot
  • Laajennettu yrityksen dashboard
  • Uudistettu tiimi sivu
  • Uusi CV Pohja

Caleon ulkonäköä ja käytettävyyttä on hiottu pitkin kevättä hyvällä sykkeellä. Käytettävyyttä, kuin muitakin ominaisuuksia voidaan ja tullaan kuitenkin vielä kiillottamaan ja tulevina kuukausina keskitymme varmistamaan erityisesti sulavan käyttökokemuksen kattavasti koko järjestelmässä. 

Suurimpina haasteina edellisessä Caleon versiossa oli käyttäjätietojen hallinta. Edellisen Caleon taustalla vaikuttanut idea oli, että vain asiantuntija itse kykeni täyttämään tietonsa Caleoon GDPR:n perusteella. Asiantuntija omistaa edelleenkin CV:n tietonsa järjestelmässä, mutta nyt keskitetty hallinta on myös tuettua. Monessa organisaatiossa yrityksen ylläpitäjä tai myynti hoitaa asiantuntijoiden tietojen lisäämisen ja ylläpidon. Asiantuntijoiden rooliksi jää useimmiten vain syötettyjen tietojen laadun varmistaminen. Caleo tukee nyt myös keskitettyä hallintaa käyttäviä organisaatioita.

Osaamisen hallinnan monipuolisuus on viety uudelle tasolle multi-CV tuella.

Yhdellä asiantuntijalla voi olla nyt monta CV:tä yhden CV:n sijasta. Tämä helpottaa turvallista ja hallittua tietojen muokkaamista ja hallintaa organisaation sisällä. Erityisen hyödyllistä monen CV:n tuki on kokeneilla asiantuntijoilla, joilla kyvykkyyksiä ja kompetensseja löytyy moneen eri rooliin.

Caleo-Tutka avaa arvopohjaisen kartoituksen perusteella asiantuntijan arvopohjaa asiantuntijalle itselleen ja tulevaisuudessa arvopohjan kartoitusta tullaan hyödyntämään myös organisaation kehitykseen sekä yritys, että tiimi kohtaisesti. Kauempana tulevaisuudessa on myös mahdollisuutena yrityksen tai asiantuntijan näin valitessaan hyödyntää arvopohjaisen kartoituksen tuloksia asiantuntijoiden hankkijoiden suuntaan.

Monissa asiantuntijaorganisaatioissa ja asiantuntijahankinnoissa sertifioinneilla on yhä suurempi merkitys. Lisäsimme nyt Caleoon helpon ja tehokkaan tavan löytää asiantuntijoita tietyillä sertifikaateilla helpottaaksemme asiantuntijan löytämistä yhä tarkemmin.

Henkilöstön tyytyväisyys asiantuntijaorganisaatioissa on vahvasti kytköksissä organisaation tuloksen tekemiseen sekä henkilöstön sitoutumisuuteen.

Caleossa on nyt mahdollista lisätä osaamisiin kiinnostus-taso. Kiinnostuksella voidaan paremmin huomioida asiantuntijan kehittymistarpeisiin sopivia toimeksiantoja tai projekteja.

Kun Caleo on laajemmassa käytössä asiantuntijaorganisaatiossa, saadaan uudistetusta kojelaudasta/dashboardista eniten irti. Dasboardista saadaan kokonaisvaltainen kuva siitä, missä toimeksiannoissa asiantuntijat ovat ja mihin toimeksiantoihin etsitään yrityksen sisällä tekijöitä.

Tiimi sivu on myös saanut täysin uuden ulkoasun ja pellin alla toimivan logiikan. Tiimien tekeminen on nyt entistä helpompaa ja yrityksen ylläpitäjänä organisaation hallinnointi ja kokonaiskuvan dynaaminen hahmotus on mahdollista Caleon avulla.

Caleon yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on tyylikkäiden CV:eiden luonti yrityksen logolla ja värimaailmalla varustettuna. PDF muotoisen CV:n tulostettavuuteen on tehty merkittäviä muutoksia parantamaan CV:n osumista täsmällisesti kuhunkin tarpeeseen.

Jatkokehitys

Caleon kehityksessä on hyvä syke päällä ja aiomme varmistaa, että kykenemme toteuttamaan lisäarvoa tuovia ominaisuuksia tulevaisuudessakin hyvällä vauhdilla laadusta tinkimättä. Monipuolisen ja käytännöllisen osaamisen hallinnan alustana Caleo tarjoaa loistavat työkalut asiantuntijoiden tietojen hallintaan.